Da pogledam 68 results
 • Gradski sportski bazeni

  U novom segedinu na svega 10 minuta hoda od centra grada.
 • Muzej tvrdjave i zbirka kamena

  Segedinsku tvrdjavu su izgradili u drugoj polovini 13.veka, najverovatnije sa velikim proširenjem već postojećeg utvrdjenja.
 • Štefanija

  Iza muzeja su vidljivi ostaci kapije tvrdjave iz doba Marije Terezije Osnova se nalazi na nivou od pre „Velike poplave” i sa nasipom podignut nivo tla za 1,5 metar.
 • Trg Széchenyi

  Zapadne zidine tvrdjave koja je sagradjena u 13. veku su se pružile preko današnjeg trga Széchenyi a prostor ispred njih je bio prostor za obuku vojske čuvara tvrdjave i glavne pijace.
 • Holt Maros (Mrtvi Mureš )

  Od krivudavog  Mureša (Maros ) 1860 nastao je  rukavac  reke u dužini od 4 km  širine 10 do ...
 • Biblioteka Somogyi

  Karolj Šomođi (Somogyi Károly), kanon iz Estergoma, želeo je da u poplavi uništenom gradu da doprinos duhovnoj obnovi.
 • Segedinski vojni park

  U Segedinu su već od vremena Marije Terezije bile prisutne vojne jedinice i garnizoni, ali danas ne postoji ni jedna aktivna jedinica.
 • Zbirka minerala Koch Sándor

  Zbirka je nazvana po strastvenom istraživaču minerala, profesoru i rukovodiocu odseka za mineorologiju i petrografiju segedinskog univerziteta, Šandor Kohu (Koch Sándor).
 • Tisa

  Tisa je najduža reka Madjarske od izvora u Istočnim Karpatima i teče kroz istočni deo zemlje i ...
 • Trg Magyar Ede

  Ede Madjar (Osadski Ede ) istaknuti predstavnik Segedinske secesijske arhitekture.Završio je Višu ...
 • Interaktivna kuća znanja prirode

  Koliko nogu ima stonoga? Koliko vrsta sokola ima u Madjarskoj? Kako izgleda antimonit ? U zgradi pedagoške akademije Univerziteta „Juhász Gyula” u Segedinu nalazi se zbirka eksponata prirodnih nauka.
 • Protestantska crkva

  Po ukrasu na tornju nazvana je Petlova crkva, koja je sagradjena na osnovu projekta Fridješa Šuleka (Schulek Frigyes).