Muzeji ,galerije 15 results
  • Muzej tvrđave i zbirka kamena

    Segedinsku tvrdjavu su izgradili u drugoj polovini 13.veka, najverovatnije sa velikim proširenjem već postojećeg utvrdjenja.
  • Crna kuća

    Posle „Velike poplave” 1879. Godine, segedinci su se zavetovali na izgradnju velelepne katoličke crkve.
  • Galerija Kaš (Kass Galéria)

    Galerija Kaš u centru Segedina od 1985. godine prikazuje zbirku i životno delo Janoša Kaša (Kass János (1927-2010)), dobitnika Košutove i dva puta Munkačijeve nagrade.