Marerova (Márer) kuća

Obnovljeni objekat, razigranom fasadom, nestašnom dinamikom i asimetrijom, primer je jedinstvene atmosfere geometrijske secesije. Naš pogled može vrlo lako da se izgubi u uzbudljivoj igri robusne forme fasade, gde se nadovezuju zatvoreni erkeri, rizalit sa lođom, spratna kula, ugaoni toranj sa naizmeničnim otvorima prozora na zabatima, krovni toranj. Ćudljivi ritam naizmenične vertikalne i horizontalne podele uređuje plastične fasadne detalje oslonjene jedne na druge. U zagrljaju velikih formi nalazimo, sa grotesknim ukusom oblikovane bizarne maske, oči sove, fine čipkane geometrijske ukrase u malteru. Posebno je lepa umetnički oblikovana kapija od gvozdenih traka sa rešetkom od kovanog gvožđa.

Izgrađen je kao mlin za papriku, međutim tokom izgradnje došlo je do promene funkcije objekta tako da je na kraju pretvoren u stambenu zgradu. 1941. godine pretvoren je u sklonište, a 1950–1951. u njega su smeštene obućarske zadruge. Nakon toga useljena je centralna Biblioteka Medicinskog Fakulteta Albert Sent-Đerđi (Szent-Györgyi Albert), a kasnije i dekanat. 2008. godine jedna prostorija u objektu pretvorena je u spomen sobu Alberta Sent-Đerđija.

Adresa: Segedin, Tisza Lajos bulevar 109.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail