Reka Mureš

Reka je dugačka 725 km u planinama Giergio, u blizini Marošfoa, od čega samo 48 km leži u Mađarskoj. Njegov protok vode je visoko isparljiv, fluktuira između najnižeg (-100 centimetara, 1983) i najvišeg (625 centimetara, 1975) izmerenog na nivou vode Mako do sada. Ovo je posebno problematično ako se njegove poplave podudaraju sa poplavama Tise. Njen prinos vode je takođe veoma promenljiv, na primer 1970. godine bio je 30 m³ / s i 2500 m³ / s u roku od jedne godine. Južno od njenog ušća, u vodi reke Tise, vode dve reke spektakularno se mešaju zbog razlike u boji i količini sedimenata koji nose. Divlje poplavne šume, koje su uglavnom prirodne, imaju dragocenu floru i faunu. Poplavne šume mađarskog dela Muresa pripadaju nacionalnom parku Koros-Mures, kao i predelima na rumunskoj strani reke. Prevoz drva od Marosa do Segedina, a posebno transilvanijska stena, koja je Segedin postala jednom od centralnih skladišta soli u zemlji, od istorijskog je značaja.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail