Trg Mátyás király (Trg kralja Matijasa Korvina)

Segedin je bio jedan od  omiljenih  gradova  Kralja Matijasa  Korvina .Odavde je krenula vojska Svetog  Jovana Kapistrana  1456 godine u pomoć ocu  Sibinjanin Janku  u borbi protiv turaka za oslobodjenje  Beograda . Njihova pojava je  pomogla  u odluci  turaka za povlačenje.Posle 2 godine  Kralj Matijas od strane plemstva i crkvenih  redova u Segedinu je predložen za kralja.

Jedna od najtajanstvenija zgrada u Segedinu je  na trgu  crkva Snežne gospe koja sada nosi ime Franjevačke parohije donjeg grada .

Franjevci su došli još u XV. veku u pratnji Ceasarini Julijana .Po legendida su se iz tvrdjave preselili u crkvu Svetog Petra koja je tako bila oronula da se iz crkve videla mesečina. Istina je da ne zna se tačno da li crkva postojala ali po priči vodiča ako je postojala onda predpostavlja se da se nalazila u  u okolina ulica Szentháromság i Szent Ferenc  ulice  na današnjem mestu škole Karolina. Ne samo crkva postojala  nego  i bolnica koju se  pre vodile sestre johanite. Franjevci  umesto oronule crkve počeli  su da grade novu crkvu Snežne gospe  i manastir i odavde se proširila  aleva paprika u celoj Madjarskoj  koju su svoje vreme zvali turski biber.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail