Trg Rerrich Béla (Trg Rerih Bela )

Trg su nazvali po projektantu sklopa zgrada na trgu Dom prvom značajnom madjarskom prostornoj arhitekti  ko je biskupsku palatu, baštu univerziteta projektovao na tradicionalnim osnovama  u modernom duhu.Bezvremensku genijalnost je pokazao kao je osmislio okolinu Zakletvene crkve ,i na jednom internet glasanju 2007.godine  proglašeno za  drugo najpoznatije gradjevinsko čudo Madjarske. Na šetalištu koji vode prema učionicama  su dve sklupture u gotičkom stilu delo braće Koložvari Sveti Djordje ubija aždahu  original ove sklupture se nalazi u Pragu a ovde se nalazi kopija dela iz 1373.godine koja je napravljena u XX. veku. Nasuprot  skluptura od mermera  kako mladići dižu u vis mrtvi leptir slobode koja  koja je spomenik učesnicima revolucije  1956. godine.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail