Aldje (Algyő)

Aldje (Algyő) naselje u županiji Čanad-Čongrad  od Segedina (Szeged) svega  10 km udaljena na desnoj obali reke Tise.Aldje(Algyő)  je veoma blizu magistrale broj 47  koja omogućuje dobar prilaz naselju paralelno sa istom osovinom je železnička pruga Segedin –Bekeščaba a ublizini su dva železnička i dva drumska mosta koje omogućuju lakši pristup mestu.Od seobe madjara stanovnici u već više stoleća uživaju u prednostima  povoljnog  geografskog  položaja mesta. Ali blizina reke Tise nosi u sebi i opasnosti, kao kod velike Segedinske poplave 1879 godine kada je  i Aldje (Algyő )je potpuno uništen.   Sa otkrivanjem naftnih  i polja zemljanog gasa došlo je do privrednog i demografskog  razvoja  šesdestih godina  prošlog veka .Samostalnost naselje je izgubilo  1973. godine i prispoljeno Segedinu , ali izgubljenu samostalnost  su vratili na referendumu 1997 godine.

 

Zahvaljuljući blizine Tise  možemo birati u bezbroj  načina  provoda na otvorenom .Besplatna plaža Tise nudi odličan provod , opremljen sa svlačionicama ,tuševima, toaletima , bifeom , terenom za odbojku, držačom za bicikle mestom za prvu pomoć. Upolavnom pojasu za ljubitelje tura je 1,5 km duga edikativna staza sa vidikovcem nudi  pravi doživljalj blizine prirode.

 

Naselje od kulturnih znamenitosti ističe  crkvu Svete Ane (Szent Anna templom) čija se izgradnja  datira izmedju XIV -XV veka. Osim toga sa početka dvatesetog veka je je u zavičajnoj kući  je dom i radionica kovačkog majstora Lasla Elekeša .Osim u uredjenim sobama prikazuje život prošlih vremena gde je i edukativna muzejska učionica.

 

Popularnost Aldjea (Algyő ) povećava i Banja Borbala koja prijatnom  porodičnom  atmosferom .Gde svi članovi porodice nalaze sebi užitak od velnesa do kupališta za bebe do bazena sa toboganom.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail