Szeged Tourinform
https://szegedtourism.hu/sr/trg-magyar-ede/

Trg Edea Mađara (Magyar Ede tér)
Ede Mađar (Osadski Ede) istaknuti predstavnik Segedinske secesijske arhitekture. Završio je Višu Državnu Gradjevinsku Školu u Budimpešti.  Posle studijskih putovanja u inostranstvu uglavnom je radio u Segedinu. Uspomenu na njega čuva je njegova bista na trgu Svetog Stefana. Njegovo glavno delo po narudžbi Ivana Reka (Reök Iván) Rekova palata i trg ispred palate nosi njegovo ime. Palata je izgrađena 1906-1907 godine a danas služi kao Regionalni  Sveumetnički Centar. U okolini palate je više zgrada koje je Ede Mađar  projektovao.