Szeged Tourinform
https://szegedtourism.hu/sr/turisticki-informativni-centar/

Turistički informativni centar
Informacije:
Adresa: 6720 Szeged, Széchenyi tér 12.
Tel.: +36-62/488-690, 488-699
szeged@tourinform.hu
info@szegedtourinfo.hu
Radno vreme:

Ponedeljak - Petak: 9.00-17.00
Subota: 9.00-13.00
Nedelja: ZATVORENO

Usluge:
Informacije o smeštaju, restoranima, znamenitostima, programima
Informacije o javnom prevozu
Besplatne mape i turističke publikacije
Prodaja mapa, razglednica i turističkih publikacija
Organizovana vođenja na stranim jezicima
Prodaja karata za događaje
Prodaja suvenira
Prodaja drvenih turističkih medalja
Prodaja HungaryCard
Ugao za odmor
Tačka za punjenje telefona
Lokacija kampanje za donacijsku značku Mađarskog udruženja za ornitologiju i zaštitu prirode
Iznajmljivanje bicikala

Naknade za iznajmljivanje bicikala:
1 sat                   1.000 Ft
3 sata                1.800 Ft
1 dan                 4.000 Ft
2 dana              6.500 Ft
3 dana              8.500 Ft
1 nedelja         12.000 Ft