Közérdekű információk

Elérhetőségi adatok

 

A szervezeti struktúra

A Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti ábra

Felettes felügyeleti szerv

 

A társaság vezetői

A társaság vezetői

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. alapító okirata

 

Közzétételi listák

 

Vezető szervezeti egységek vezetői, felügyelő bizottsági tagokra vonatkozó információk, pénzbeli juttatások

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft-nél az Állami Számvevőszék még nem tartott ellenőrzést.

 

Közbeszerzés

A Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. a 2015. évi CXLIII. törvény alapján közbeszerzési eljárásra kötelezett. A törvény rendelkezik arról, hogy a közzétételre kötelezett adatokat a Közbeszerzési Adatbázisban kell közzétenni. Ez alól kivételi, ha a közzététel valamilyen okból nem lehetséges, ebben az esetben a honlapon kell megjeleníteni azokat. A Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft-nek az elmúlt 10 évben nem folyt közbeszerzési eljárása.

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:

neve: RITEK Zrt.(6724 Szeged, Huszár u. 1.)
e-mail címe: dpo@ritek.hu
telefonszáma: +36 62 421-247

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail