Beregi kuća

Beregi kuća je jedan od bisera slike grada satkane od niza reprezentativnih palata, ona je prvenstveno odličan primer spoja arhitekture od fasadne opeke sa elemenatima secesije. Inspirativno je arhitektonsko ostvarenje profesora Više tehničke škole u Segedinu, Kotai Pala; on je ovim objektom stvorio lokalno remek delo mađarske secesije. Ovaj objekat odiše njegovim smislom za stil, u detaljima objekat je očuvao izuzetno znanje lokalnih kovača, limara, tesara i zidara. Fasadom dominira boja crvene opeke, bledo žuta boja keramitnih opeka i zagasito crvena na malterisanim površinama. Pirogranitni cvetni elementi inspirisani mađarskim folklorom upotpunjuju harmoniju fasade. Odlučujuća uloga u oblikovanju izgleda pripada izuzetno bogatim linijskim ukrasima koji doprinose ritmičnoj podeli fasadnih površina kao i trakastim ukrasima od pečene opeke. Idući prema vrhu objekta, ukrasni detalji od opeke preuzimaju sve bogatije i istančanije oblike nalik na čipku. Zahvaljujući raskošnoj izradi ivica, krovnim ukrasima, a pogotovo orijentalno oblikovanoj kapi tornja koja krasi ugaoni deo objekta, stvara se utisak zgrade kao monumentalne kutije za nakit. Posebno je važno obratiti pažnju na izuzetne ukrase od kovanog gvožđa i prelepe crteže zgrafita u podnožju ugaone kule.  Izuzev portala i nižih etaža koje su u manjem obimu zadržale originalni izgled, stepenište, dvorišna fasada i kružni hodnici i danas odišu ambijentom sa prekretnice vekova.

Adresa: Segedin, Deak Ferenc u. 22.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail