Trg Đula Glatfelder (Glattfelder Gyula tér)

Đula Glatfelder (Glattfelder Gyula) se rodio u Budimpešti 1874. godine u bogatoj  švabskoj  zanatlijskoj porodici poreklom iz Mora. Školovao se kod piarista u Budimpešti i kod benendiktanaca u Estergomu i sa 37 godina je imenovan na čelo biskupije županije Čanad. Mladi biskup  za primer je vodio crkvenu  županiju ali sa puno teškoća zbog izbiljanja I. svetskog rata i dešavanja posle rata. Dolazi u Segedin 1923. godine sa puno obaveza i planova da od Segedina stvori kulturni centar.nU bolesti umire u Budimpešti 1943. godine ali po njegovoj poslednjoj želji sahranjuju ga u kriptu Segedinskom Domu ispod glavnog oltara.

U Segedinu 2001. godine su nazvali trg po njemu. Na trgu sa rušenjem stare fontane napravljena je nova fontana sa promenjivom slikom vode. U sredini bazena postavljena skluptura Andraša Lapiša (Lapis András ) sa naslovom „Muža Segedina”.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail