Trg Glattfelder Gyula (Trg Djula Glatfelder)

Djula Glatfelder (Glattfelder Gyula) se rodio u Budimpešti 1874. godine u bogatoj  švabskoj   zanatlijskoj  porodici poreklom iz Mora.Školovao se kod piarista u Budimpešti i kod benendiktanaca u Estergomu i sa 37 godina je imenovan  na čelo  biskupije županije Čanad . Mlad biskup   za primer je vodio crkvenu  županiju ali sa puno teškoća zbog izbiljanja  I. svetskog rata i dešavanja posle rata. Dolazi u Segedin 1923. godine sa puno obaveza i planova da od Segedina stvori kulturni centar.U bolesti umire u Budimpešti 1943 godine  ali po njegovoj poslednjoj želji sahranjuju ga u kriptu Segedinskom Domu ispod glavnog oltara.
U Segedinu 2001. godine su nazvali trg po njemu.Na trgu sa rušenjem stare fontane napravljena je nova fontana sa promenjivom slikom vode.U sredini bazena postavljena skluptura Andraša Lapiša (Lapis András ) sa naslovom „Muza Segedina”.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail