Szeged Tourinform
http://szegedtourism.hu/hu/kozerdeku-informaciok/

Közérdekű információk
Elérhetőségi adatok

 

A szervezeti struktúra

A Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti ábra

Felettes felügyeleti szerv 1

 

A társaság vezetői

A társaság vezetői 2

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. alapító okirata

 

Közzétételi listák

 

Vezető, szervezeti egységek vezetői, felügyelő bizottsági tagokra vonatkozó információk, pénzbeli juttatások 3

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft-nél az Állami Számvevőszék még nem tartott ellenőrzést.

 

Közbeszerzés

A Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. a 2015. évi CXLIII. törvény alapján közbeszerzési eljárásra kötelezett. A törvény rendelkezik arról, hogy a közzétételre kötelezett adatokat a Közbeszerzési Adatbázisban kell közzétenni. Ez alól kivételi, ha a közzététel valamilyen okból nem lehetséges, ebben az esetben a honlapon kell megjeleníteni azokat. A Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft-nek az elmúlt 10 évben nem folyt közbeszerzési eljárása.Links:
  1. http://szegedtourism.hu/wp-content/uploads/2022/01 /Felettes-felügyeleti-törvényességi-ellenőrz st-vagy-felügyeletet-gyakorló-szerv-1-3-1.doc
  2. http://szegedtourism.hu/wp-content/uploads/2022/01 /Vezető-szervezeti-egységek-vezetői-felügyelő -bizottsági-tagokra-vonatkozó-információk-pén zbeli-juttatások-1-2-1.doc
  3. http://szegedtourism.hu/wp-content/uploads/2021/08 /Vezető-szervezeti-egységek-vezetői-felügyelő -bizottsági-tagokra-vonatkozó-információk-pén zbeli-juttatások-1-2.doc
  4. http://szegedtourism.hu/wp-content/uploads/2022/01 /2020.-évi-Egyszerűsített-éves-beszámoló-1.p df
  5. http://szegedtourism.hu/wp-content/uploads/2022/01 /2020.-évi-közhasznúsági-melléklet.pdf
  6. http://szegedtourism.hu/wp-content/uploads/2022/01 /2020.-évi-kiegészítő-melléklet.pdf