Gradska kuća

Današnja zgrada Gradske kuće je treća u nizu objekata sa tom funkcijom, izgrađenih na istom mestu. Prva zgrada, skromnijeg izgleda, izgrađena je 1728. godine. Na njenom mestu je na prekretnici sa XVIII. na XIX. vek izgrađena nova, na osnovu nacrta Ištvana Vedreša (Vedres István). Temelji druge zgrade će kasnije poslužiti kao osnove današnjeg objekta. Nakon Velike poplave (1879.), nivo trga je izdignut a postojeća zgrada gubi na monumentalnosti. Stoga je odlučeno da se na postojeću zgradu nazida još jedan sprat te doda centralni toranj. Prepravke su izvršene na osnovu planova arhitekata Edena Lehnera (Lechner Ödön) i Đule Partoša (Pártos Gyula). Neobaroknu Gradsku kuću je 1883. godine svečano otvorio Car Franjo Josip, a njegove reči “Segedin će biti lepši no što je bio” su ovekovečene
na tabli postavljenoj na stepeništu koje vodi od glavnog ulaza do svečane sale. Pažnju privlači i takozvani Most uzdaha, prolaz koji povezuje Gradsku kuću sa susednom zgradom, koji je izgrađen radi lakšeg kretanja cara i njegove svite.

Informacije

Email: jegyzo@szeged.eu

Web: www.szegedvaros.hu

ADRESA:

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail