Muzički sat

Muzički sat, kreacija satara Ferenca Čurija (Csúry Ferenc) se prvi put oglasio tokom Segedinskih Letnjih igara 1936. godine. Sat, simbol srednjevekovnih univerziteta, smešten je na spratu zgrade koja se nalazi nasuprot glavnog ulaza Zavetne crkve. Svakodnevno se oglašava u 12:15 i 17:45. Ispred časovnika se ređaju figure studenata i profesora u sceni školskog rastanka. Figure su izrađene od lipovog drveta i delo su drvoresca Jožefa Kulaija (Kulai József). Za primer figura su poslužili znameniti Mađari kao što su Kuno Klebersberg (Klebelsberg Kunó), Andraš Dugonič, Kelemen Mikeš (Mikes Kelemen), Šandor Petefi (Petőfi Sándor), Ištvan Vedreš i drugi. Procesiju prati melodija đačke pesme “Rastaju se đaci” („Ballag már a vén diák…”). Sem ovog, na svaki pun sat se oglašava melodijom pesme “Segedin, varoš poznat” („Szeged hírös város”).

Za vreme Letnjeg festivala u Segedinu sat ne radi.

Informacije

ADRESA:

6720 Szeged, Dóm tér

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail