Hostel 66

Info 6725 Szeged, Petőfi sgt. 66. Tel.: +36-70/215-9990 booking@hostel66.com www...

Gastronomija Segedina

Segedin... Kakvih jela ćemo se setiti, ako pročitamo ime grada? Teško je reći, da li će se ...

Štefanija

Iza muzeja su vidljivi ostaci kapije tvrdjave iz doba Marije Terezije Osnova se nalazi na nivou od pre „Velike poplave” i sa nasipom podignut nivo tla za 1,5 metar.

Dani grada Segedina

Godine 1498., ovaj grad pored reke Tise je dobio naviši status, slobodnog Kraljevskog grada, da bi ...

Reka Mureš

Od nekadašnje krivine reke Mureš sa regulisanjem vodotoka 1860. godine odvojen je „Mrtvi Mureš” u dužini od 4 km i širine 10-15 metara.

Aldje (Algyő)

Aldje (Algyő) naselje u županiji Čanad-Čongrad  od Segedina (Szeged) svega  10 km udaljena na ...

https://www.flixbus.rs/autobus/segedin

Trg Klauzal (Klauzál tér)

Renoviranje ulice Karas i trga Klauzal 2004.godine je nagrađena sa Evropskom Nostra nagradom za očuvanje građevinske baštine.

Rajhlova palata

Segedinska palata je veća, izazovnije izrade, a ipak je skromnija od svog subotičkog para, ne dostiže njena izuzetna stilska obeležja, niti razrađenost detalja. Objekat je upadljiv i impozantan.

Muzički sat

Ovo izuzetno ostvarenje, delo časovničara Ferenca Čurija (Csúry Ferenc), prvi put se oglasilo 1936. godine povodom Segedinskih letnjih igara.

Segedinski vojni park

U Segedinu su već od vremena Marije Terezije bile prisutne vojne jedinice i garnizoni, ali danas ne postoji ni jedna aktivna jedinica.

Gradska kuća

Današnja gradska kuća je treći objekat na istom mestu i sa identičnom funkcijom.