Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági melléklet

 

 

 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai

 

név:   Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft
székhely:   6725 Szeged, Dugonics tér 2.
cégjegyzékszám:   06-09-012651
adószám:   20353434-2-06
képviselő neve:   Ács Szilvia
 

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

 

 

A Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft., az előző évekhez hasonlóan a 2015 évre tervezett marketing és közhasznúsági feladatait az Idegenforgalmi Tanácsadó Testület által véleményezett munka alapján végezte és végzi.

Közhasznú feladatainkat, mint az adatgyűjtés és adatszolgáltatás mind a Magyar Turizmus Zrt. felé, mind a turisztikai szolgáltatók felé, a turisztikai adatok frissítése feltöltése az MT Zrt. és Szeged város honlapjára, az év során, napi rendszerességgel végzi az iroda. Emellett adatokat szolgáltatunk, mind a turisztikai szolgáltatók, mind a Magyar turizmus Zrt. felé. A másik ilyen közhasznú tevékenység a turisztikai információszolgáltatás, az irodába betérő belföldi és külföldi turisták, illetve a helyi érdeklődők informálása, mely munkát kiegészíti a nyári hónapokban a Széchenyi téren működő információs pavilon munkája is, illetve a nagyrendezvényeken való megjelenéseink. A marketing feladataink körébe tartozik a szegedi látnivalók, programok, turisztikai szolgáltatások propagálása a belföldi és külföldi kiállításokon (5 belföldi, 7 külföldi kiállítás), figyelembe véve a turistaérkezések számát Szegedre. Ezeken kívül voltak külföldi és belföldi kitelepüléseink nagyrendezvényekre. Tanulmányutakat szerveztünk Szegedre turisztikai szakembereknek, média képviselőknek. Irodánk gondozásában készülnek a szegedi turisztikai kiadványok, melyek tartalmát évről évre frissítjük, javítjuk. Ezek a Szegedi látnivalók, mely 12 nyelven jelenik meg, a Szegedi információk, a Szegedi programajánló, a Szegedi ajánlatok, melyben az aktuális szegedi turisztikai ajánlatokat jelentettük meg.  Folyamatosan jelentek meg cikkeket Szegedről, mind turisztikai szaklapokban, mind heti magazinokban, honlapokon. Különböző média csatornákon keresztül igyekszünk népszerűsíteni a várost. Ezek televízió, rádió és on-line csatornákat jelent.

A Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. működteti az Alsóvárosi Napsugaras Tájházat, ahol egy éves programterv alapján, melyet a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági bizottság fogad el, 2015-ben is heti rendszerességgel szerveztünk rendezvényeket. Múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartottak szegedi általános iskolások számára.

A 2015-re tervezett marketing feladatokat elvégezte az iroda a tervezett irányszámokat teljesítettük.

 

 

 

 

 

 

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

 

 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: –         2011. évi CLXXXIX. Törvény, 13. §-a alapján a különböző szinteken ellátandó információs, marketing és koordinációs feladatok ellátása, adatgyűjtési, adatszolgáltatási és adatfrissítési kötelezettség, kutatómunka, folyamatos szakmai kapcsolattartás a helyi turisztikai szolgáltatókkal, vállalkozókkal, különböző szakmai szervezetekkel, tudományos intézményekkel együttműködve, a Szegedi Tourinform Iroda, mint a helyi turisztikai marketingmunka és információszolgáltatás központjának a szakszerű működtetése.

 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Turisztikai szolgáltatók, turisták
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Kb. 1.000.000 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: A turisztikai szolgáltatók információval való ellátása, marketing tevékenységük segítése, a turisták számára teljes körű információszolgáltatás.
 

4.Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke (eFt) Felhasználás célja
Működési támogatás 43.000 Működési költség
 

5.Cél szerinti juttatások kimutatása

 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév
 Adott támogatás 0 eFt 0 eFt
 

Tárgyévben cél szerinti juttatás nem volt.

6.Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)
 ügyvezető 3.156 e Ft 3.397 e Ft
     
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 3.156 eFt 3.397 e Ft

 

  1. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 3.156 3.397
B. Éves összes bevétel 53.384 57.486
ebből:    
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 0 0
D. közszolgáltatási bevétel 43.000 48.000
E. normatív támogatás 0 0
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 2.447 0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 7.988 9.486
H. Összes ráfordítás (kiadás) 56.740 57.008
I. ebből személyi jellegű ráfordítás 19.669 21.126
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 52.768 53.017
K. Adózott eredmény -3.318 481
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 0 0
Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Igen
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] Nem Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25] Nem Igen
Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02] Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5] Igen Igen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]  

 

Dátum: Szeged, 2016.05.09

 

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail