Közhasznúsági jelentés

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai

név: Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft
székhely: 6725 Szeged, Dugonics tér 2.
cégjegyzékszám: 06-09-012651
adószám: 20353434-2-06
képviselő neve: Ács Szilvia

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft., az előző évekhez hasonlóan a 2014 évre tervezett marketing és közhasznúsági feladatait az Idegenforgalmi Tanácsadó Testület által véleményezett munka alapján végezte és végzi.

Közhasznú feladatainkat, mint az adatgyűjtés és adatszolgáltatás mind a Magyar Turizmus Zrt. felé, mind a turisztikai szolgáltatók felé, a turisztikai adatok frissítése feltöltése az MT Zrt. és Szeged város honlapjára, az év során, napi rendszerességgel végzi az iroda. Emellett adatokat szolgáltatunk, mind a turisztikai szolgáltatók, mind a Magyar turizmus Zrt. felé. A másik ilyen közhasznú tevékenység a turisztikai információszolgáltatás, az irodába betérő belföldi és külföldi turisták, illetve a helyi érdeklődők informálása, mely munkát kiegészíti a nyári hónapokban a Széchenyi téren működő információs pavilon munkája is, illetve a nagyrendezvényeken való megjelenéseink. A marketing feladataink körébe tartozik a szegedi látnivalók, programok, turisztikai szolgáltatások propagálása a belföldi és külföldi kiállításokon (7 belföldi, 6 külföldi kiállítás), figyelembe véve a turistaérkezések számát Szegedre. Ezeken kívül voltak külföldi kitelepüléseink nagyrendezvényekre. Tanulmányutakat szerveztünk Szegedre turisztikai szakembereknek, média képviselőknek. Irodánk gondozásában készülnek a szegedi turisztikai kiadványok, melyek tartalmát évről évre frissítjük, javítjuk. Ezek a Szegedi látnivalók, mely 12 nyelven jelenik meg, a Szegedi információk, a Szegedi programajánló, a Szegedi ajánlatok, melyben az aktuális szegedi turisztikai ajánlatokat jelentettük meg. Folyamatosan jelentek meg cikkeket Szegedről, mind turisztikai szaklapokban, mind heti magazinokban, honlapokon. Különböző média csatornákon keresztül igyekszünk népszerűsíteni a várost. Ezek televízió, rádió és on-line csatornákat jelent.

A Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. működteti az Alsóvárosi Napsugaras Tájházat, ahol egy éves programterv alapján, melyet a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági bizottság fogad el, 2014-ben is heti rendszerességgel szerveztünk rendezvényeket. Múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartottak szegedi általános iskolások számára.

A 2014-re tervezett marketing feladatokat elvégezte az iroda a tervezett irányszámokat teljesítettük.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. Törvény, 13. §-a alapján a különböző szinteken ellátandó információs, marketing és koordinációs feladatok ellátása, adatgyűjtési, adatszolgáltatási és adatfrissítési kötelezettség, kutatómunka, folyamatos szakmai kapcsolattartás a helyi turisztikai szolgáltatókkal, vállalkozókkal, különböző szakmai szervezetekkel, tudományos intézményekkel együttműködve, a Szegedi Tourinform Iroda, mint a helyi turisztikai marketingmunka és információszolgáltatás központjának a szakszerű működtetése.
a közhasznú tevékenység célcsoportja: Turisztikai szolgáltatók, turisták
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Kb. 1.000.000 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: A turisztikai szolgáltatók információval való ellátása, marketing tevékenységük segítése, a turisták számára teljes körű információszolgáltatás.

4.Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke (eFt) Felhasználás célja
Működési támogatás 43.000 Működési költség

5.Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév
Adott támogatás 0 eFt 0 eFt

Tárgyévben cél szerinti juttatás nem volt.

6.Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)
ügyvezető 3.156 e Ft 3.156 e Ft
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 3.156 eFt 3.156 e Ft

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 3.156 3.156
B. Éves összes bevétel 99.233 53.384
ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 0 0
D. közszolgáltatási bevétel 49.000 43.000
E. normatív támogatás 0 0
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 38.785 2.447
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 11.448 7.988
H. Összes ráfordítás (kiadás) 102.553 56.740
I. ebből személyi jellegű ráfordítás 20.739 19.669
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 95.374 52.768
K. Adózott eredmény -3.563 -3.318
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 0 0
Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25] Nem
Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02] Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5] Igen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]

Dátum: Szeged, 2015. április 10.

……………………………………

Ács Szilvia

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail