Közérdekű információk

Elérhetőségi adatok

 

A szervezeti struktúra

A Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti ábra

Felettes felügyeleti törvényességi szerv

A társaság vezetői

Társaság vezetői

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. alapító okirata

 

Közzétételi listák

Vezető, szervezeti egységek vezetői, felügyelő bizottsági tagokra vonatkozó információk, pénzbeli juttatások

 

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft-nél az Állami Számvevőszék még nem tartott ellenőrzést.

 

Közbeszerzés

A Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. a 2015. évi CXLIII. törvény alapján közbeszerzési eljárásra kötelezett. A törvény rendelkezik arról, hogy a közzétételre kötelezett adatokat a Közbeszerzési Adatbázisban kell közzétenni. Ez alól kivételi, ha a közzététel valamilyen okból nem lehetséges, ebben az esetben a honlapon kell megjeleníteni azokat. A Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft-nek az elmúlt 10 évben nem folyt közbeszerzési eljárása.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail