Međunarodni potiski festival ribe

Dovoljno je osetiti. udisati prijatan miris na obali Tise, krajem prve nedelje septembra, i znaćemo da je počeo međunarodni potiski festival ribe.

Hotel Tisza Alfa***

Trenutno zatvoreno!! Tisza Alfa Hotel je hotel sa tri zvezdice, ima 26 soba, udoban smeštaj u ...

Ponuda jesenjih programa

  Već odavno je u toku mesec  oktobar  i Segedin polako oblači svoje šareno jesenje ...

Trg kralja Matijasa Korvina (Mátyás király tér)

Segedin je bio jedan od  omiljenih  gradova  Kralja Matijasa  Korvina. Odavde je krenula vojska Svetog  Jovana Kapistrana 1456. godine u pomoć ocu  Sibinjanin Janku u borbi protiv turaka za oslobođenje  Beograda.

Trg Dugonič (Dugonics tér)

Trg su nazvali po učitelju svešteniku Andrašu Dugoniču autoru romana (Etelka 1788 ). U obnovi matematičkog jezika je tvorac više izraza.

Science Hotel****

Hotel sanjan u eklektičkom stilu se nalazi u srcu grada u Petőfi Sándor ulici samo na ...

Aldje (Algyő)

Aldje (Algyő) naselje u županiji Čanad-Čongrad  od Segedina (Szeged) svega  10 km udaljena na ...

Dimitrijev toranj

Na trgu Dóm stoji najstarija gradjevina Segedina, Dimitrijeva crkva, podignuta u čast mučeniku Solunskom Svetom Dimitriju koji je živeo u 4. Veku. Segedinci je pominju samo kao Dimtrijev toranj.

Trg Rerih Bela (Rerrich Béla tér)

Trg su nazvali po projektantu sklopa zgrada na trgu Dom prvom značajnom mađarskom prostornoj arhitekti ko je biskupsku palatu, baštu univerziteta projektovao na tradicionalnim osnovama u modernom duhu.

Dani grada Segedina

Godine 1498., ovaj grad pored reke Tise je dobio naviši status, slobodnog Kraljevskog grada, da bi ...

Segedinski vojni park

U Segedinu su već od vremena Marije Terezije bile prisutne vojne jedinice i garnizoni, ali danas ne postoji ni jedna aktivna jedinica.